5 komór

Od października 1941  roku do lipca 1944 roku.

Przez obóz przeszło ok. 150 000 osób.

Ofiar było 78 000, z czego 59 000 to Żydzi.

Ok. 50% przybyłych transportów żydowskich było od razu gazowanych.

Po wyzwoleniu obóz NKWD dla aresztowanych członków polskiego Państwa Podziemnego.