Dyrekcja

Osiedle obejmuje trzy kolonie mieszkalne o łącznej pow. ok. 30,4 ha, wzniesione w północnej części nowej dzielnicy dla pracowników Wschodniej DOKP w latach 1928-39:

1) tzw. Dyrekcję Dolną wraz z Gmachem Dyrekcji – zespół o zwartej zabudowie obrzeżnej przy pl. Niepodległości wzdłuż północnej osi dzielnicy Nowe Miasto (al. Piłsudskiego)
w kierunku Dworca PKP,

2) wyżej tzw. Dyrekcję Górną – zespół o zwartej zabudowie obrzeżnej na głównej osi kompozycji dzielnicy Nowe Miasto między Górką Katedralną i Wzgórzem Kredowym, ograniczony ulicami Batorego, Żwirki i Wigury, Graniczną i Wiejską,

3) zespół o luźnej zabudowie dwurodzinnych (pierwotnie) domów między „Dyrekcją Dolną i „Dyrekcją Górną”, ograniczony ulicami Stephensona, Słowackiego i 1 Pułku Szwoleżerów. Granice osiedla Dyrekcja rozumiane są przez mieszkańców na ogół szerzej, bądź są utożsamiane z całą północną częścią dzielnicy Nowe Miasto z 1926 r. i obejmują także późniejsze osiedla zlokalizowane w tym rejonie, sięgające ulic: Kolejowa, Wołyńska, Przemysłowa, Jagiellońska, Batorego, Słowackiego i Starościńska.

24 kwietnia 1971 r. decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, układ urbanistyczny i architektoniczny części osiedla został uznany za zabytek.

(www.pl.wikipedia.org)